Môn Toán Lớp 3: giúp em bài này với ạ nếu đúng em vote 5 sao và hay nhất! Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m , chiều rộng 20m. Tính chu vi m

Môn Toán Lớp 3: giúp em bài này với ạ nếu đúng em vote 5 sao và hay nhất! Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m , chiều rộng 20m. Tính chu vi m

Môn Toán Lớp 3: giúp em bài này với ạ nếu đúng em vote 5 sao và hay nhất!
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m , chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.Viết một bình luận