Môn Toán Lớp 3: điền dấu +,- 50000 …… 20000……..10000 =200000 mình đang cần gấp

Môn Toán Lớp 3: điền dấu +,- 50000 …… 20000……..10000 =200000 mình đang cần gấp

Môn Toán Lớp 3: điền dấu +,- 50000 …… 20000……..10000 =200000
mình đang cần gấp

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: điền dấu +,- 50000 …… 20000……..10000 =200000 mình đang cần gấp”

 1. 1)Ta điền 2 dấu –
  50 000 – 20000 – 10 000 = 20000
  2)Nếu ta điền dấu +
  50 000 + 20000 + 10 000 = 80 000
  3) Nếu ta điền 1 dấu + 1 dấu –
  50000 – 20 000 + 10 000 = 40000
  50000 + 20 000 – 10 000 = 60000
  Vậy kết quả của phần 1 đúng nhất,ta điền 2 dấu – vào đó
  #No Name

  Trả lời

Viết một bình luận