Môn Toán Lớp 3: 11111 x 2 = ? mik đã quay lại rồi đây

Môn Toán Lớp 3: 11111 x 2 = ? mik đã quay lại rồi đây

Môn Toán Lớp 3: 11111 x 2 = ? mik đã quay lại rồi đây

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: 11111 x 2 = ? mik đã quay lại rồi đây”

 1. Giải đáp:
  22222
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  11111 x 2 = 22222 
  Khi bạn muốn nhân số 1 với một số nào đó, thì đáp án chính là số đó!
  (Trong trường hợp này, có 5 số 1 nhân 2 thì kết quả sẽ là 5 số 2, dễ thôi)

  Trả lời

Viết một bình luận