Môn Toán Lớp 12: z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0 Ai giải giúp với ạ

Môn Toán Lớp 12: z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0 Ai giải giúp với ạ

Môn Toán Lớp 12:

z ^ 4 + 3z ^ 2 + 2 = 0

Ai giải giúp với ạ
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm