Môn Toán Lớp 12: Cho 2 điểm A(2;4;1), B(-2;2;-3). phương trình mặt cầu (S) đi qua điểm A và có tâm B là:

Môn Toán Lớp 12: Cho 2 điểm A(2;4;1), B(-2;2;-3). phương trình mặt cầu (S) đi qua điểm A và có tâm B là:

Môn Toán Lớp 12: Cho 2 điểm A(2;4;1), B(-2;2;-3). phương trình mặt cầu (S) đi qua điểm A và có tâm B là:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 12: Cho 2 điểm A(2;4;1), B(-2;2;-3). phương trình mặt cầu (S) đi qua điểm A và có tâm B là:”

 1. Giải đáp:
  $(x+2)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=36.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bán kính mặt cầu: $R=AB=\sqrt{(2+2)^2+(4-2)^2+(1+3)^2}=6$
  Phương trình mặt cầu tâm $B(-2;2;-3)$, bán kính $6:$
  $(x+2)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=36.$

  Trả lời

Viết một bình luận