Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)

Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)

Môn Toán Lớp 11: cho hàm số f(x)= (4x+1)^3 (2x+1)^4 / (3+2x)^7 .tính lim x-> âm vô cùng f(x)
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm