Môn Toán Lớp 10: Viết phương trình đường tròn (C) biết tâm I (2,3) và đi qua điểm (1,4)

Môn Toán Lớp 10: Viết phương trình đường tròn (C) biết tâm I (2,3) và đi qua điểm (1,4)

Môn Toán Lớp 10: Viết phương trình đường tròn (C) biết tâm I (2,3) và đi qua điểm (1,4)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Viết phương trình đường tròn (C) biết tâm I (2,3) và đi qua điểm (1,4)”

 1. Giải đáp:(x-2)²+(y-3)²=2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:vecto IA= (1-2; 4-3)= (-1;1) 
  √(-1)²+1² =√2 => R=√2²=2
  Pt đường tròn: (x-a)²+(y-b)²= R²
  => (x-2)²+(y-3)²= 2
   

  Trả lời

Viết một bình luận