Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức? *Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắm

Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức? *Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắm

Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức?
*Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắmViết một bình luận