Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức? *Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắm

Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức? *Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắm

Môn Toán Lớp 10: Trường hợp nào thì BPT không dùng dấu nhị thức?
*Mình nghe cô nói là nghiệm kép gì á ! Nhưng mình không hiểu lắm
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm