Môn Toán Lớp 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số `m` để bất phương trình: `(m-1)x^2-2(m-1)x+3m+2>0` có nghiệm đúng với mọi `x`thuộc `R`

Môn Toán Lớp 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số `m` để bất phương trình: `(m-1)x^2-2(m-1)x+3m+2>0` có nghiệm đúng với mọi `x`thuộc `R`

Môn Toán Lớp 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số `m` để bất phương trình:
`(m-1)x^2-2(m-1)x+3m+2>0` có nghiệm đúng với mọi `x`thuộc `R`
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm