Môn Toán Lớp 10: cho hình bình hành abcd, biết ab = 3, ad = 5, bcd = 120 độ . tìm ac

Môn Toán Lớp 10: cho hình bình hành abcd, biết ab = 3, ad = 5, bcd = 120 độ . tìm ac

Môn Toán Lớp 10:

cho hình bình hành abcd, biết ab = 3, ad = 5, bcd = 120 độ . tìm ac

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: cho hình bình hành abcd, biết ab = 3, ad = 5, bcd = 120 độ . tìm ac”

Viết một bình luận