Môn Toán Lớp 10: chứng minh sin2x-sin4x+sin6x=2cos2x(sin4x-sin2x)

Môn Toán Lớp 10: chứng minh sin2x-sin4x+sin6x=2cos2x(sin4x-sin2x)

Môn Toán Lớp 10: chứng minh sin2x-sin4x+sin6x=2cos2x(sin4x-sin2x)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: chứng minh sin2x-sin4x+sin6x=2cos2x(sin4x-sin2x)”

 1. Giải đáp:
  Ta có:
        sin2x-sin4x+sin6x=2cos2x(sin4x-sin2x)
  <=>(sin2x+sin6x)-sin4x=2cos2x.sin4x-2cos2x.sin2x
  <=>2sin4x.cos2x-sin4x=2sin4x.cos2x-sin4x (LĐ)
  Vậy đẳng thức được chứng minh.
  Lời giải và giải thích chi tiết: (0 hiểu chỗ nào bảo mik :v)
   

  Trả lời

Viết một bình luận