[Download] Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình Nhóm lớp: Lá tải miển phí thư viện bài giảng

[Download] Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình Nhóm lớp: Lá tải miển phí thư viện bài giảng

de-tai-be-yeu-con-vat-nuoi-trong-gia-dinh-nhom-lop-la

[Download] Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình Nhóm lớp: Lá tải miển phí thư viện bài giảng, giáo án điện tử nhà trẻ, mầm non 3 tuổi và 4-5 tuổi.

Chủ đề: Con vật trong gia
đình
Đề tài:
yêu con vật nuôi trong gia đình
Nhóm lớp: Lá
I.
Mục đích yêu cầu:
– Nhận biết một số con vật
nuôi trong gia đình: đặc điểm bên ngoài, tên gọi, tiếng kêu.
– Nhận biết sự giống nhau và
phân biệt sự khác nhau giữa các con vật.
– Tự tin, mạnh dạn phát biểu
ý kiến.
– Phát triển ngôn ngữ mạnh
lạc, biết sử dụng các trạng thái biểu lộ cảm xúc khi miêu tả các con vật mà trẻ
biết.
II. Chuẩn bị:
– Thẻ hình một số con vật, bài hát về một số con vật nuôi trong
gia đình
– Thiết kế bài giảng trên
phần mềm PP

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: Nghe âm thanh, đoán con vật
Trẻ lần lượt nghe âm thanh,
tiếng kêu của từng con vật và đoán xem đó là con vật gì?
Cô cũng có thể chia trẻ thành
các nhóm, các nhóm thảo luận, bàn bạc xem đó là tiếng kêu của con vật nào? Sau
khi đã bàn bạc xong, trẻ chọn thẻ hình con vật đã chọn giơ lên, các nhóm tự đối
chiếu và kiểm tra kết quả của nhóm mình và nhóm bạn.
2. Hoạt động 2: Xem ai tinh mắt:
Trẻ quan sát và so sánh sự
giống nhau và khác nhau giữa các con vật về đặc điểm và hoạt động của chúng.
Con mèo và con gà mái.
Con gà trống và con vịt trống
Các nhóm thảo luận, bàn bạc
sau đó trình bày về dự giống nhau và khác nhau mà bé biết giữa các con vật
trên.
3. Hoạt động 3: Nhà bé nuôi con vật nào?
Trò chơi: Tìm nhà cho con
vật: bé nối con vật với nhà có chữ số tương ứng.
Nhà bé nuôi con vật gì?
Mỗi nhóm được phát các thẻ
hình, trẻ quan sát màn hình, khi chiếu đến con vật nào mà nhà bé nuôi, bé sẽ giơ
thẻ hình lên và kể về con vật đó cho cô và các bạn cùng nghe.

Kết thúc: nhận xét, đánh giá
giờ học.

Tải về

Viết một bình luận

test_ai