Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.

Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.” (Ngữ văn 9, Tập II)
Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
Câu 2. Xác định câu rút gọn được sử dụng trong đoạn và cho biết thành phần nào đã được rút gọn.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.”

 1. “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng.” (Ngữ văn 9, Tập II)  
  Câu 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm. 
  – Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê
  – Hoàn cảnh ra đời : Truyện được sáng tác năm 1971, trong những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra gay go và ác liệt nhất.
  Câu 2. Xác định câu rút gọn được sử dụng trong đoạn và cho biết thành phần nào đã được rút gọn.
  ⇒ Câu rút gọn được sử dụng trong đoạn là ” Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.”
  → Thành phần được rút gọn là chủ ngữ

  Trả lời
 2. Câu 1: 
  – Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”.
  – Của tác giả: Lê Minh Khuê
  – Hoàn cảnh sáng tác: Vào năm  1971, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, khó khăn, nguy hiểm.
  Câu 2: 
  – Câu rút gọn:
  Khi có bom nổ// thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.
  -> Khi có bom nổ: Là trạng ngữ
  -> thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom: Là vị ngữ
  => Đây là câu rút gọn thiếu thành phần chủ ngữ.
  ><Bạn tham khảo nha! Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận