Ngữ Văn Lớp 9: Từ nào sau đây là từ ngữ địa phương Bắc Bộ? A. Ông B. Bà C. Thầy D. Đứa trẻ

Ngữ Văn Lớp 9: Từ nào sau đây là từ ngữ địa phương Bắc Bộ? A. Ông B. Bà C. Thầy D. Đứa trẻ

Ngữ Văn Lớp 9: Từ nào sau đây là từ ngữ địa phương Bắc Bộ?
A. Ông
B. Bà
C. Thầy
D. Đứa trẻ

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Từ nào sau đây là từ ngữ địa phương Bắc Bộ? A. Ông B. Bà C. Thầy D. Đứa trẻ”

Viết một bình luận