Ngữ Văn Lớp 9: Trong đoạn thơ này có những biện pháp tu từ nào vậy ạ, và nó ở đâu, có tác dụng gì vậy ạ! Các cô để lại tuổi thanh niên Mười chín, hai

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: Trong đoạn thơ này có những biện pháp tu từ nào vậy ạ, và nó ở đâu, có tác dụng gì vậy ạ!
Các cô để lại tuổi thanh niên
Mười chín, hai mươi, hăm hai tuổi
Cho đất nước, quê hương
Hồn trong như suối,
Bình minh đời sáng rực vừng dương…

Trả Lời

  1. $-$ Trong đoạn thơ  có những biện pháp tu từ là : điệp ngữ , liệt kê , so sánh .
    $-$ Điệp ngữ : ” Mười chín , hai mươi , năm hai tuổi “. ( Tác dụng : Lặp lại từ nhằm nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê, … để làm nổi bật vấn đề khi muốn nói đến. ) 
    $-$ Liệt kê :” Đất nước , quê hương “. ( Liệt kê các ý sao cho đầy đủ , tăng hiệu quả biểu đạt, diễn đạt, ngắn gọn, dễ hiểu. )
    $-$ So sánh : Hồn trong  như trong suối .( Làm cho câu văn trở nên hay hơn , thanh thoát hơn )

    Trả lời

Viết một bình luận