Ngữ Văn Lớp 9: Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hoa hướng dương Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng m

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9:

Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng

Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hoa hướng dương

Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm

Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương

Câu1 liệt kê 3 hình ảnh thiên nhiên trông đoạn thơ trên

Câu2 chỉ và nêu hiệu qủa của biện pháp lặp cấu trúc trong đoạn thơ

Câu 3. Khát vọng là người tôi sẽ chết cho quê hương của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ gợi cho em những cảm xipúx gì

Trả Lời

 1. câu 1: loài bồ câu trắng ; một đóa hướng dương ; một vầng mây ấm ; 
  câu 2: giúp câu  văn có thêm hiệu quả tăng tiến
  câu 3: gợi cho em tình yêu quê hương đất nước sâu sắc quả người  tác giả.

  Trả lời
 2. $\text{#Tuan#}$
  1.
  3 Phép liệt kê :
  + Loài bồ câu trắng
  + Đóa hoa hướng dương
  + Vầng mây ấm
  2.
  Biện pháp lặp “Nếu là” cho em hiểu :
  -> Tình cảm của tác giả cho quê hương đất nước. Sử dụng phép liệt kê tăng tiến để nhấn mạnh về điều đó
  3.
  Cho em hiểu :
  -> Tình cảm sâu nặng, gắn bó của tác giả đối với quê hương, đất nước của mình. Tác giả sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, giang sơn

  Trả lời

Viết một bình luận