Ngữ Văn Lớp 9: Xác định thành phần khởi ngữ trong câu sau:” Sống đẹp, đấy là những chuyến đi đầy ý nghĩa của họ”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9:

Xác định thành phần khởi ngữ trong câu sau:” Sống đẹp, đấy là những chuyến đi đầy ý nghĩa của họ”

Trả Lời

Viết một bình luận