Ngữ Văn Lớp 9: Kể lại 1 buổi sinh hoạt lớp, ở đó em phát biểu ý kiến để chứng minh một bạn nào đó trong lớp là 1 người tốt( sử dụng yếu tố tự sự kết h

Ngữ Văn Lớp 9: Kể lại 1 buổi sinh hoạt lớp, ở đó em phát biểu ý kiến để chứng minh một bạn nào đó trong lớp là 1 người tốt( sử dụng yếu tố tự sự kết h

Ngữ Văn Lớp 9: Kể lại 1 buổi sinh hoạt lớp, ở đó em phát biểu ý kiến để chứng minh một bạn nào đó trong lớp là 1 người tốt( sử dụng yếu tố tự sự kết hợp vs nghị luận và miêu tả nội tâm)
Giúp tui đi ????????
Rồi tui cho kẹo ????????Viết một bình luận