Ngữ Văn Lớp 9: Hãy kể một số tình huống thực tế vi phạm phương châm hội thoại chỉ rõ vi phạm phương châm nào và tình huống ngắn gọn xúc tích giúp mình

Ngữ Văn Lớp 9: Hãy kể một số tình huống thực tế vi phạm phương châm hội thoại chỉ rõ vi phạm phương châm nào và tình huống ngắn gọn xúc tích giúp mình

Ngữ Văn Lớp 9: Hãy kể một số tình huống thực tế vi phạm phương châm hội thoại chỉ rõ vi phạm phương châm nào và tình huống ngắn gọn xúc tích giúp mình với

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Hãy kể một số tình huống thực tế vi phạm phương châm hội thoại chỉ rõ vi phạm phương châm nào và tình huống ngắn gọn xúc tích giúp mình”

 1. 1:Ví dụ trong giờ học địa lí lớp 6, thầy giáo hỏi học sinh:
  – Em hãy cho biết nguyên nhân hình thành sóng biển?
  Học sinh trả lời:
  – Dạ thưa thầy, sóng bắt đầu từ gió – gió bắt đầu từ đâu – em cũng không biết nữa.
  ==> Trong đoạn hội thoại trên, đã vi phạm phương châm về chất.
  2:
  Tình huống ví dụ:
  Trong giờ địa lý, thầy giáo hỏi một học sinh đang mải nhìn qua cửa sổ:
  – Em cho thầy biết sóng là gì?
  Học sinh trả lời:
  – Thưa thầy, Sóng là bài thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh ạ.
  ⇒ Vi phạm phương châm về quan hệ
  3:
  – Nam: Nhà cậu có mấy người?
  – Huy: Tớ là con thứ hai trong nhà.
  → Phương châm về lượng bị vi phạm.

  Trả lời

Viết một bình luận