Ngữ Văn Lớp 9: em hãy tìm dẫn chứng trong tác phẩm để chứng minh Nguyễn Du đã mươu tả các nhân vật phản diện chân thực sống động ”Tuyện Kiều”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: em hãy tìm dẫn chứng trong tác phẩm để chứng minh Nguyễn Du đã mươu tả các nhân vật phản diện chân thực sống động ”Tuyện Kiều”

Trả Lời

 1. Dẫn chứng:
  Mã Giám Sinh:
  Quá niên trạc ngoại tứ tuần
  Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
  Trước thầy sau tớ lao xao
  Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang
  Ghế trên ngồi tót sỗ sàng
  Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra
  ******
  “Cò kè bớt một thêm hai
  Giờ lâu ngã giá vâng ngoài bốn trăm”
  Tú Bà:
  Thoắt trông nhờn nhợt màu da
  Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao
  ***
  Tú Bà vắt vẻo lên giường ngồi ngay
  ****
  Sở Khanh:
  Một chàng vừa trạc thanh xuân
  Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng;
  Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
  Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.
  *********
  Thuyền quyên ví biết anh hùng
  Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi
  ***
  Tường đông lay động bóng cành
  Rẽ song đã thấy Sở Khanh lẻn vào”

  Trả lời

Viết một bình luận