Ngữ Văn Lớp 9: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng n

Ngữ Văn Lớp 9: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng n

Ngữ Văn Lớp 9: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
“Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ? Đấy cháu tự nói với cháu thế đấy.”
Câu 1.Đoạn văn trên trich từ văn bản nào? Nêu tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ
Câu 2.Xác định và nêu tác dụng các hình thức ngôn ngữ trong đoạn văn.
Câu 3.Trong câu “Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất.” là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp? Vì sao?
Câu 4. Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến : Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 9: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: “Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng n”

 1. Câu 1: Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long, 
  1970, kết quả chuyến đi thực tế của tác giả ở Lào Cai, miền Bắc đang trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội
  Xuất xứ: Giữa trong xanh
  Câu 2:
  Hình thức ngôn ngữ: đối thoại
  Tác dụng: Tạo nên kết cấu nối kết trong truyện
  Hình thức độc thoại: Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ?
  Tác dụng: thể hiện suy tư, trăn trở của anh thanh niên
  Cau 3:
  Lời dẫn trực tiếp
  Vì nó được đặt trong dấu ngoặc kép, là lời nói cụ thể của anh thanh niên
  Câu 4:
  Em hiểu ý kiến ấy chính là những lời thể hiện suy tư của anh thanh niên về lý tưởng sống, nghề nghiệp. Khao khát, mong muốn cống hiến của anh thật đẹp vì nó không chỉ nhân danh cho anh mà còn là những lời nhân dân tuổi trẻ đáng quý, đáng trân trọng. 

  Trả lời
 2. C1:
  -Đoạn văn trên trích từ “lặng lẽ Sa Pa” của “Nguyễn Thành Long”
  -HCST và xuất xứ: Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè 1970 của tác giả.
  C2:
  Hình thức ngôn ngữ đối thoại.
  Tác dụng: Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. Đây là lời của anh thanh niên với ông họa sĩ trong thời gian ông lên thăm nhà anh.
  C3:
  Lời dẫn trực tiếp vì đây là lời nói của anh thanh niên với ông họa sĩ
  C4:
  “Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc” đã gợi cho em suy nghĩ về lý tưởng sống cao đẹp và sống có ý chí, sống có ước mơ, phương hướng của nhân vật anh thanh niên. Việc đặt ra được những câu hỏi như vậy giúp ta hiểu được về lý tưởng sống của chính bản thân mình để có thể sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn nhiều. Từ đó, em nhận thấy bản thân mình cần phải xây dựng lý tưởng sống cao đẹp và luôn xông pha, cố gắng nỗ lực vì những lý tưởng sống của chính bản thân mình trong tương lai.

  #Nhimato

  Trả lời

Viết một bình luận