Ngữ Văn Lớp 9: ”Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời, Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó? Tác giả sử dụng điệp ngữ thể hiện

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: ”Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?
Tác giả sử dụng điệp ngữ thể hiện điều gì ?

Trả Lời

Viết một bình luận