Ngữ Văn Lớp 9: Cảm nhận của em về nhân vật phương định qua đoạn trích sau: còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày đến chỉ khổ đứa phải trực

Ngữ Văn Lớp 9: Cảm nhận của em về nhân vật phương định qua đoạn trích sau: còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày đến chỉ khổ đứa phải trực

Ngữ Văn Lớp 9: Cảm nhận của em về nhân vật phương định qua đoạn trích sau: còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày đến chỉ khổ đứa phải trực máy điện thoại trong hangViết một bình luận