Ngữ Văn Lớp 9: 2. Lí giải vì sao khi miêu tả mùa xuân của đất nước nhà thơ lại sử dụng cặp hình ảnh người cầm súng và người ra đồng? (1,0 đ)

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 9: 2. Lí giải vì sao khi miêu tả mùa xuân của đất nước nhà thơ lại sử dụng cặp hình ảnh người cầm súng và người ra đồng? (1,0 đ)

Trả Lời

  1. $-$ Vì Đây là mùa xuân của con người đang lao động và chiến đấu, của đất nước vất vả và gian lao đang đi lên phía trước. Hình ảnh “người cầm súng, người ra đồng” biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến đấu và lao động dựng xây lại quê hương sau những đau thương mất mát.

    Trả lời

Viết một bình luận