Ngữ Văn Lớp 9: 1)Viết một đoạn văn kể về buổi tranh chấp trong buổi sinh hoạt lớp ai đó đã phát biểu ý kiến về để chứng minh nam là một người bạn tốt

Ngữ Văn Lớp 9: 1)Viết một đoạn văn kể về buổi tranh chấp trong buổi sinh hoạt lớp ai đó đã phát biểu ý kiến về để chứng minh nam là một người bạn tốt

Ngữ Văn Lớp 9: 1)Viết một đoạn văn kể về buổi tranh chấp trong buổi sinh hoạt lớp ai đó đã phát biểu ý kiến về để chứng minh nam là một người bạn tốt
2) viết một đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận)
Kh lên mạng nha , mình cần gấpViết một bình luận