Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Viết một đoạn mở bài, kết bài cho đề trình bày suy nghĩ của em về vai trò tình bạn trong cuộc sống
K chép mạng nếu chép mạng sẽ bc

Trả Lời

 1. Mở bài:
  +) Con người chúng ta sống cùng nhau, vun đắp cùng nhau bằng cái tình. Tình ảm mạnh mẽ ấy đã làm cho đất nước được phồn vinh như bây giờ. Trong những thứ tình cảm lớn lao ấy thì tinh bạn chính là một thức quà quý giá nơi cốt lõi tâm hồn tuổi học trò. Nó có vai trò đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người.
  Kết bài:
  +) Qua đó, ta có thể thấy tình bạn là thứ quan trọng, giáu tình bạn là giàu tình nhân ái, là giàu tinh quan tâm chăm sóc. Một tình bạn đẹp là hai người biết cùng nhau san sẻ vui buồn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn để cùng nhau vượt qua chỉ có vậy tình bạn mới thực sự tồn tại và đẹp.
  $#Sano$

  Trả lời
 2. Mở bài:
  Cuộc đời thật đẹp biết bao với những kỷ niệm buồn vui khi ta chia sẻ với ban bè, và tình bạn vẫn luôn là thứ tình cảm đẹp nhất.
  Kết bài:
  Tình bạn là tình cảm đep nhất  và trong sáng nhất.Mỗi người hãy xây dựng cho mình một tình bạn thật đẹp để động viện,giup đỡ,sẻ chia vơi nhau trong mọi hoàn cảnh.
  $tsuki$

  Trả lời

Viết một bình luận