Ngữ Văn Lớp 8: Viết kết bài cho bài văn thuyết minh về đặc điểm của truyện ngắn Kết bài gồm Khẳng định vai trò , ý nghĩa của thể loại truyện ngắn

Ngữ Văn Lớp 8: Viết kết bài cho bài văn thuyết minh về đặc điểm của truyện ngắn Kết bài gồm Khẳng định vai trò , ý nghĩa của thể loại truyện ngắn

Ngữ Văn Lớp 8: Viết kết bài cho bài văn thuyết minh về đặc điểm của truyện ngắn
Kết bài gồm Khẳng định vai trò , ý nghĩa của thể loại truyện ngắn

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Viết kết bài cho bài văn thuyết minh về đặc điểm của truyện ngắn Kết bài gồm Khẳng định vai trò , ý nghĩa của thể loại truyện ngắn”

  1.    
        Truyện ngắn thường đề cập đến những vấn đề lớn của cuộc đời, thường cho con người những bài học về cách sống cách làm người tu dưỡng con người những tư tưởng tốt đẹp. Truyện ngắn phải được quan tâm và phát triển nhiều hơn nữa để kho tàng văn học Việt Nam ngày càng phong phú, đặc sắc.
    XIN 5 SAO VÀ HAY NHẤT Ạ

    Trả lời
  2. Như vậy truyện ngắn là một thể loại văn học hiện đại. Ngày nay nó đã và đang phát huy được ưu thế và đóng góp không nhỏ vào thành tựu của văn học Việt Nam thế kỉ XX, XXI và mãi về sau.

    Trả lời

Viết một bình luận