Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn cảm nhận về Chị Dậu ( theo gợi ý dưới đấy ) – Chi tiết khiến người đọc thỏa mãn – Sức mạnh bắt nguồn từ sự căm phẫn, thươ

Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn cảm nhận về Chị Dậu ( theo gợi ý dưới đấy ) – Chi tiết khiến người đọc thỏa mãn – Sức mạnh bắt nguồn từ sự căm phẫn, thươ

Ngữ Văn Lớp 8: Viết đoạn văn cảm nhận về Chị Dậu ( theo gợi ý dưới đấy )
– Chi tiết khiến người đọc thỏa mãn
– Sức mạnh bắt nguồn từ sự căm phẫn, thương chồng con
-Tình tiết khéo léo dự báo tưởng lai nổi dậy của người nông dân
– ở đâu có áp bức – ở đó có đó có đấu tranh
Ko copy mạng ( tui check đạo văn mà trên 50% là rp nha ) cảm ơnViết một bình luận