Ngữ Văn Lớp 8: vì sao hạt lúa ko muốn theo ông chủ ra đồng Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: vì sao hạt lúa ko muốn theo ông chủ ra đồng
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là
những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc my…
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ
nhất nhủ thầm:
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải
nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ
này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong
kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống
đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng
nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì-
nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng
từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời
những hạt lúa mớ.
(Trích hạt giống tâm hồn)

Trả Lời

  1. Hạt lúa thứ nhất không muốn theo ông chủ ra đồng vì thân mình nó sẽ bị nát tan trong đất . Nó muốn giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ và nó không muốn theo ông chủ ra đồng .

    Trả lời

Viết một bình luận