Ngữ Văn Lớp 8: Phân tích câu thơ thứ 3 của bài thơ tức cảnh pác bó (Không copy từ bài khác hay chép mạng)

Ngữ Văn Lớp 8: Phân tích câu thơ thứ 3 của bài thơ tức cảnh pác bó (Không copy từ bài khác hay chép mạng)

Ngữ Văn Lớp 8: Phân tích câu thơ thứ 3 của bài thơ tức cảnh pác bó
(Không copy từ bài khác hay chép mạng)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Phân tích câu thơ thứ 3 của bài thơ tức cảnh pác bó (Không copy từ bài khác hay chép mạng)”

 1. -Từ láy chông chênh đã gợi ra hình ảnh của một phiến đá không vững vàng,rất dễ đổ .
  => Điều này cho thấy bác làm việc trong điều kiện rất khó khăn,thiếu thốn.
  -Vế thứ 2 đã nêu lên cái công việc mà Bác đang làm nó có ý nghĩa to lớn đối với sự việc cách mạng của nước nhà.

  Trả lời
 2.  -Làm việc : 
  +)Công việc : dịch sử đảng => Công việc lớn lao , vĩ đại.
  -Nơi làm việc : bàn đá chông chênh (từ láy gợi sự không ổn định , không vững vàng) => khó khăn , thiếu thốn.
  -> Nghệ thuật đối : tiếp tục cho bạn đọc thấy tư thế ung dung , bản lĩnh thái độ lạc quan của Hồ Chủ Tịch.
     Chúc bạn học tốt!!
  *No copy 
  * Xin câu trả lời hay nhất cho nhóm ạ:>

  Trả lời

Viết một bình luận