Ngữ Văn Lớp 8: Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau Mẹ ơi!con khổ quá mẹ ơi!sao mẹ đi lâu thế ! Mãi không về!

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau

Mẹ ơi!con khổ quá mẹ ơi!sao mẹ đi lâu thế ! Mãi không về!

Trả Lời

 1. Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế! Mãi không về!”
  – Câu rút gọn trong đoạn: Mãi không về!
  – Rút gọn thành phần chủ ngữ
  – Có thể khôi phục lại như sau: Mẹ mãi không về!
  $@HannLyy$

  Trả lời
 2. Câu rút gọn trong đoạn trích: “Mãi không về” (chỉ có vị ngữ, lược bỏ bộ phận chủ ngữ)
  -> Rút gọn thành phần chủ ngữ nhằm làm câu văn gọn hơn, thông tinh được nhanh, tránh lặp lại từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước
  * Nếu khôi phục chủ ngữ của câu trên, ta được: “Mẹ mãi không về!”

  Trả lời

Viết một bình luận