Ngữ Văn Lớp 8: Theo anh/chị, đều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Theo anh/chị, đều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?

Trả Lời

Viết một bình luận