Ngữ Văn Lớp 8: Giúp mình với ạ Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc hiện nay.Trong

Ngữ Văn Lớp 8: Giúp mình với ạ Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc hiện nay.Trong

Ngữ Văn Lớp 8:

Giúp mình với ạ

Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc hiện nay.Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Giúp mình với ạ Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc hiện nay.Trong”

  1. mình gửi
    Bản sắc văn hóa dân tộc bao gồm những truyền thống và văn hóa của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến giờ. Giữ gìn bản sắc dân tộc chính là giữ nhìn những tinh hoa đó. Dân tộc ta có biết bao truyền thống như truyền thống yêu nước, đoàn kết, lòng nhân ái, đó là những thứ làm nên giá trị cuộc sống tinh thần phong phú, tươi đẹp. Hay như những lễ hội văn hóa cũng giúp chúng ta hiểu được về lịch sử cha ông, cái đặc biệt ở nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy vậy hiện tại vẫn có nhiều người không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta cần lên án, phê phán. Là học sinh, mỗi chúng ta hãy rèn luyện ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc để đất nước ngày càng phát triển và vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp.
    chúc bạn học tốt

    Trả lời

Viết một bình luận