Ngữ Văn Lớp 8: Em hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của văn bản bàn luận về phép học

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Em hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của văn bản bàn luận về phép học

Trả Lời

  1. Em hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của văn bản bàn luận về phép học
    → Bàn luận về phép học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung vào tháng 8/1791 , khi ông vào Phú Xuân hội kiến với nhà vua

    Trả lời

Viết một bình luận