Ngữ Văn Lớp 8: Em hãy cho biết hoàn cảnh sách tác của văn bản “Chiếu dời đô”

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Em hãy cho biết hoàn cảnh sách tác của văn bản “Chiếu dời đô”

Trả Lời

  1. – HCST : Năm 1010, Lí Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên nước Đại Việt thành Đại Cồ Việt. Nhân dịp này ông đã viết ra bài chiếu để thông báo rộng rãi quyết định để nhân dân cùng biết.

    Trả lời

Viết một bình luận