Ngữ Văn Lớp 8: Đề văn: “Hồ Chủ Tịch dạy: “học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi trảy””. Em

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8:

Đề văn: “Hồ Chủ Tịch dạy: “học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi trảy””. Em hiểu lời dạy trên nhiều thế nào?. (Giúp mình bài nghị luận này đừng lấy google nha)

Trả Lời

  1. -Điều đó cũng đã được Hồ Chủ tịch khẳng định: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Lời dạy của Bác có ý nghĩa rất quan trọng đốì với việc học của chúng ta ngày nay.
    Bạn tham khảo nhé!

    Trả lời

Viết một bình luận