Ngữ Văn Lớp 8: Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi  người bảo nhau: “

Ngữ Văn Lớp 8: Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi  người bảo nhau: “

Ngữ Văn Lớp 8: Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi  người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.
Đọc tác phẩm, em hiểu “ những cái kì diệu em đã trông thấy” được nói tới trong đoạn trích trên là những điều gì?

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi  người bảo nhau: “”

 1. Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi  người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. 
  Đọc tác phẩm, em hiểu “ những cái kì diệu em đã trông thấy” được nói tới trong đoạn trích trên là những điều gì?
  Em hiểu“ những cái kì diệu em đã trông thấy” được nói tới trong đoạn trích trên là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. 

  Trả lời
 2. Đọc tác phẩm, em hiểu “ những cái kì diệu em đã trông thấy” được nói tới trong đoạn trích trên là những điều gì? 
  -> em hiểu được đấy là những lần cô bé nhớ lại bà và ao ước được có bà ở bên

  Trả lời

Viết một bình luận