Ngữ Văn Lớp 8: Nêu nội dung 2 câu đầu của bài thơ ngắm trắng bằng 5 câu

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Nêu nội dung 2 câu đầu của bài thơ ngắm trắng bằng 5 câu

Trả Lời

  1. Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
    Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
    Hai câu thơ đầu bài thơ “Vọng Nguyệt” của tác giả Hồ Chí Minh đã nói lên được tâm trạng của chính tác giả trước khung cảnh đêm trăng. Ngày từ đầu bài, tác giả đã vào đề một cách tự nhiên, vừa kể vừa nêu lên hoàn cảnh của mình. Trong hoàn cảnh bất bình thường ấy, rằng đang ở trong cảnh từ đày, không có rượu không có hoa, không có gì để hưởng cảnh trăng đẹp ấy. Trước cảnh đẹp của đêm trăng trữ tình, Bác làm sao có thể đứng im khi mang trong mình tâm hồn của một nghệ sĩ, của một thi sĩ chính vì thế mà người bối rối, xúc động khi không thể có được một hưởng trăng đầy đủ.

    Trả lời

Viết một bình luận