Ngữ Văn Lớp 8: Nêu nội dung 2 câu cuối của bài thơ ngắm trắng bằng 5 câu

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Nêu nội dung 2 câu cuối của bài thơ ngắm trắng bằng 5 câu

Trả Lời

  1. Ngắm trăng là một bài thơ chứa nhiều sức sống , một tác phẩm mang vẻ đẹp cổ kính, hoa lệ. Ngắm trăng, thưởng trăng đối với Bác Hồ còn là một nét đẹp của tâm hồn yêu đời  khao khát tự do.

    Trả lời

Viết một bình luận