Ngữ Văn Lớp 8: Nêu dẫn chứng trong học tập, lao động… để làm rõ mối quan hệ giữa học và hành. GẠCH ĐẦU DÒNG Ạ

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Nêu dẫn chứng trong học tập, lao động… để làm rõ mối quan hệ giữa học và hành.
GẠCH ĐẦU DÒNG Ạ

Trả Lời

 1. – Học tập:
   + Học công thức tính diện tích, chu vi rồi áp dụng vào làm bài tập toán
   + Học cách làm thí nghiệm để làm thí nghiệm môn hóa
  – Lao động:
   + Học hỏi cách làm kẹo bông sau đó làm đem bán
   + Học cách để xây một căn nhà
  @huanle2k8

  Trả lời

Viết một bình luận