Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: …Ôi trái tim em trái tim vĩ đại Còn một giọt máu tươi còn đập mãi

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
…Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!
… Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
Hỡi em, người con gái Việt Nam
(Người con gái Việt Nam-Tặng chị Trần Thị Lý anh dũng-Tố Hữu)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? Thể thơ
Câu 2: Các câu in đậm thuộc kiểu câu gì? Nêu tác dụng của các kiểu câu đó?.
Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn thơ

Trả Lời

 1. $1)$ 
  $-$ PTBĐ chính : Biểu cảm .
  $-$ Thể thơ :$7$ chữ .
  $2)$ Câu in đậm ? 
  $3)$ 
  $-$ $ND$ chính : Nói về lòng yêu thương tổ quốc , yêu thương quê hương , mỗi người dân Việt Nam cần phải đồng lòng chống giặc ngoại xâm .

  Trả lời

Viết một bình luận