Ngữ Văn Lớp 8: Đề ra: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đế

Ngữ Văn Lớp 8: Đề ra: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đế

Ngữ Văn Lớp 8: Đề ra: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:
Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : “Con ăn đi, ba no rồi !” Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mà cũng không đủ tiền đành phải thiếu lại chủ quán.
Mười lăm năm trôi qua. Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tần ngần hoài. Tôi hỏi : – Nhỏ định mua sắm gì đây ? – Em sẽ mua tô mì thật ngon để cúng ba ! Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe …..
(Tuyển tập Truyện Ngắn 100 chữ)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2: Nêu nội dung chính của văn bản?
Câu 3: Chỉ ra các vế của câu ghép, cách nối các vế câu ghép và mối quan hệ ý nghĩa của câu ghép: Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Đề ra: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đế”

 1. Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : “Con ăn đi, ba no rồi !” Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mà cũng không đủ tiền đành phải thiếu lại chủ quán.
  Mười lăm năm trôi qua. Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tần ngần hoài. Tôi hỏi : – Nhỏ định mua sắm gì đây ? – Em sẽ mua tô mì thật ngon để cúng ba ! Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe …..                                                                                (Tuyển tập Truyện Ngắn 100 chữ)
  $\textit{ Câu 1.}$
  Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích:Tự sự
  $\textit{ Câu 2.}$
  Nội dung chính của văn bản: sự hiếu thảo của người em gái thông qua câu chuyện bát mì.
  $\textit{ Câu 3.}$
  Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.
  +Chủ ngữ 1: Em gái tôi
  +Vị ngữ 1: rất thích ăn mì
  +Chủ ngữ 2: nhà
  +Vị ngữ 2: nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.
  +Từ nối: nhưng hồi ấy
  -> Các câu ghép được nối với nhau bằng dấu câu( dấu phẩy) và từ nối.
  => Quan hệ giữa các vế trong câu ghép: quan hệ tương phản: Rất thích…nhưng…

  Trả lời

Viết một bình luận