Ngữ Văn Lớp 8: Đề bài: Thuyết minh về đồ vật(ko thuyết minh cái bình thủy). Kô copy trên mạng nha, ai làm hay nhất đc 5 sao

Ngữ Văn Lớp 8: Đề bài: Thuyết minh về đồ vật(ko thuyết minh cái bình thủy). Kô copy trên mạng nha, ai làm hay nhất đc 5 sao

Ngữ Văn Lớp 8: Đề bài: Thuyết minh về đồ vật(ko thuyết minh cái bình thủy). Kô copy trên mạng nha, ai làm hay nhất đc 5 saoViết một bình luận