Ngữ Văn Lớp 8: Đặc điểm hình thức của câu sau: Không, chúng con không đói nữa đâu.

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Đặc điểm hình thức của câu sau:
Không, chúng con không đói nữa đâu.

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  Câu: “Không, chúng con không đói nữa đâu.” là câu cái Tí bác bỏ lại điều mà nó cho là mẹ nó (chị Dậu) đang nghĩ: Mấy đứa con của chị đang rất đói
  $⇒$ Câu phủ định bác bỏ
  $#Min$ gửi tus ~~~
  $@daoquocthai20$

  Trả lời

Viết một bình luận