Ngữ Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: “ Dù được sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay hiện thực, những trang viết những nhà văn đều tài năng và tâm huyết đ

Ngữ Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: “ Dù được sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay hiện thực, những trang viết những nhà văn đều tài năng và tâm huyết đ

Ngữ Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: “ Dù được sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay hiện thực, những trang viết những nhà văn đều tài năng và tâm huyết đều thấm đượm tinh thần nhân đạo sâu sắc”.Qua các văn bản “Túc nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố và văn bản “Lão Hạc” của Nam Cao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?Viết một bình luận