Ngữ Văn Lớp 8: Cíu mn ơi T_T Sau khi học xong văn bản Mùa xuân ơi, tới đi! của nhà văn Linh Nga Niê Kdăm em nghĩ mình cần phải làm gì để giúp đồng bào

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Cíu mn ơi T_T
Sau khi học xong văn bản Mùa xuân ơi, tới đi! của nhà văn Linh Nga Niê Kdăm em nghĩ mình cần phải làm gì để giúp đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay thay đổi nhận thức trong cuộc sống?

Trả Lời

  1. Sau khi học xong văn bản Mùa xuân ơi, tới đi! của nhà văn Linh Nga Niê Kdăm em nghĩ mình cần phải  giúp đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay thay đổi nhận thức trong cuộc sống qua những hành động cụ thể. Đó có thể là tham gia tình nguyện, đến tận nơi để giúp đỡ họ khi co thể. Đồng thời, em có thể quyên góp sách vở, trình bày kiến thức để bà con nơi đây hiểu được. Có băng rôn tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền với thế hệ trẻ, những người được giáo dục để từ đó họ kết nối, họ tuyên truyền lại để đồng bào hiểu được. Đặc biệt, hành trình giúp đỡ này phải kiên trì, vì nếu không kiên trì thì em sẽ rất dễ bỏ cuộc. 

    Trả lời

Viết một bình luận