Ngữ Văn Lớp 8: Cho ngữ liệu: “… Mẹ tôi vừa kéo tay tôi xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: – Con nín đ

Ngữ Văn Lớp 8: Cho ngữ liệu: “… Mẹ tôi vừa kéo tay tôi xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: – Con nín đ

Ngữ Văn Lớp 8: Cho ngữ liệu: “… Mẹ tôi vừa kéo tay tôi xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo:
– Con nín đi ! Mợ đã về với các con rồi mà
a- Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép. Nêu ý nghĩa quan hệ giữa các vế câu
b- Xác định tình thái từ, trợ từ và nêu tác dụng của nó
c- Chỉ ra 1 trường từ vựng

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 8: Cho ngữ liệu: “… Mẹ tôi vừa kéo tay tôi xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: – Con nín đ”

  1. a/Mẹ tôi/chủ ngữ1 /vừa kéo tay tôi xoa đầu tôi hỏi/vị ngữ 1, thì/ tôi/chủ ngữ 2/ òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. /vị ngữ 2
    quan hệ từ vừa-thì;qh tiếp diễn
    b/trợ từ ”thì”,”cũng” dùng để nhấn mạnh hành động xảy ra,tình thái từ”;cứthế ;nhấn mạnh hđ xảy ra
    c/trường từ vựng;sụt sùi,nức nở

    Trả lời

Viết một bình luận