Ngữ Văn Lớp 8: cho biết 2 câu sau thuộc kiểu câu gì? giải thích lí do và cho biết tác dụng của mỗi câu? 1. Trời ơi, tôi cũng không ngờ! 2. Than ôi, th

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: cho biết 2 câu sau thuộc kiểu câu gì? giải thích lí do và cho biết tác dụng của mỗi câu?
1. Trời ơi, tôi cũng không ngờ!
2. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?

Trả Lời

 1. 1.Trời ơi, tôi cũng không ngờ!
  → Câu cảm thán vì có từ ngữ cảm thán “trời ơi” và kết thúc bằng dấu chấm than
  → Tác dụng: bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói về 1 việc người đó không thể lườn trước được
  2.Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?
  → Câu nghi vấn vì cuối câu là dấu chấm hỏi
  → Tác dụng: câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc than phiền

  Trả lời

Viết một bình luận