Ngữ Văn Lớp 8: Câu cầu khiến nhầm mục đích gì?

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Câu cầu khiến nhầm mục đích gì?

Trả Lời

  1. Câu cầu khiến dùng với mục đích cầu khiến , kèm theo đó là những từ cầu khiến như ” Hãy , chớ , ngay ,… , và các từ ngữ khác có nghiã ra lệnh hay yêu cầu , kèm theo ở cuối là dấu chấm than,”
    Vd : Hãy đóng cánh cửa này lại !
    Từ hãy thử hiện cho việc yêu cầu ra lệnh 
    Ngoài ra câu cầu khiến còn có ngữ điệu cầu khiến 
    Vd : Im lặng !
    => Câu nghi vấn đa phần có chức năng để : hỏi , nhờ vả , hay cũng tự hỏi chính mình

    Trả lời
  2. – Câu cầu khiến dùng để :
    – Nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,.. của mình với ai đó.
    – Lưu ý : Câu cầu khiến phải có dấu chấm than cuối câu
    Ví dụ một câu cầu khiến để nêu yêu cầu với người lớn tuổi :
    – Bà ngoại ơi, bà cho cháu mượn cái kính của bà nhé !
    – Phải đặt câu đúng trường hợp, với ai, người lớn tuổi, bằng tuổi (bạn bè) hay người nhỏ tuổi hơn mình.
    @Nhii

    Trả lời

Viết một bình luận