Ngữ Văn Lớp 8: Các người ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức,

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 8: Các người ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng;đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa;lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì.
Nêu nội dung, nghệ thuật, PTBĐ chính của đoạn trích này .
mình cảm ơn

Trả Lời

 1. – Văn bản của đoạn trích này là : Hịch tướng sĩ
  – Nội dung:   Lòng yêu nước thiết tha, và thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ Trần Quốc Tuấn. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn bày tỏ nỗi đau xót trước nỗi nhục của quốc thể, nỗi đau đớn xót xa. Đó là biểu hiện của sự sẵn sàng xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, khát vọng nước xả thân cho nước: “Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”.
  – Nghệ thuật : Các hình thức nghệ thuật phong phú, lặp tăng tiến, điệp cấu trúc câu, hình ảnh phóng đại, câu hỏi tu từ, lời văn giải cảm xúc, lặp luật chặt chẽ, kết hợp giữa lí và tình
  – Đoạn văn trên sử dụng phép lặp cú pháp và phép liệt kê:
   + Các câu có kết cấu ngữ pháp gống nhau.
   + Phép liệt kê: liệt kê những sự đối đãi đầy ân tình của Trần Quốc Tuấn với các tướng sĩ trong mọi hoàn cảnh.

  Trả lời
 2. Trong “Hịch tướng sĩ”, ông đã tuyên bố với các tướng sĩ: “Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết
  ptbđ : từ sự 

  Trả lời

Viết một bình luận